Prohlášení o zpracování cookies

A. Všeobecné informace:

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá! V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), poskytujeme kompletní a transparentní informace ohledně nejdůležitějších aspektů zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme v souvislosti s Vaším užíváním našich webových stránek. Osobními údaji se rozumí jakýkoliv druh informací, který je možné přímo či nepřímo spojit s určitou fyzickou osobou. Vzhledem k tomu, že průhlednost a úspěšný vztah nejen s klienty, ale i s návštěvníky našich stránek má v naší společnosti vysokou prioritu, rádi bychom Vás tímto níže informovali, které údaje naše webové stránky zpracovávají.

B. Krátké shrnutí

Použití údajů:

 • ukládání a používání cookies a jiných identifikátorů a údajů o chování na webu
 • zpracování údajů o uživatelích
 • využití formulářů
 • zpracování objednávek
 • online průzkumy

Účel zpracování údajů:

 • Poskytování základních funkcí webové stránky;
 • Plnění právních povinností ohledně ukládání cookies;
 • Zobrazování cílené a personalizované reklamy;
 • Poskytování, zkvalitňování a další rozvoj našich webových stránek;
 • Vytváření statistik a sledování návštěvnosti a efektivnosti našich aktivit;
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany našich stránek a všech relevantních údajů (rozpoznání počítačové kriminality), a tudíž ochrana Vašich údajů;
 • Vyřizování Vašich dotazů a podnětů.

Příjemce zasílaných údajů:

 • Provozovatelé analytických nástrojů;
 • Provozovatelé reklamních a sociálních sítí;
 • Dodavatelé IT služeb;
 • Dodavatelé marketingových služeb;
 • Subdodavatelé dle Vašeho konkrétního požadavku.

 

Které údaje pro Vás zpracováváme a proč?

Během Vaší návštěvy na našich stránkách zpracováváme Vaše osobní údaje. Všechny tyto údaje se vymažou, jakmile bylo dosaženo účelu zpracování, resp. se ukládají maximálně po dobou stanovenou zákonem (zákonná povinnost uchování záznamů). Mezi tyto údaje patří následující kategorie:

 • Identifikační údaje; zejména jméno, příjmení apod.;
 • Kontaktní údaje; zejména e-mailová adresa, telefon apod.;
 • Údaje o chování na webu; do této kategorie patří zejména údaje o prohlížených webových stránkách (např.: datum a čas návštěvy našich internetových stránek), Vaše interakce s webovou stránkou, údaje o Vašem zařízení, včetně IP adresy nebo technických parametrů (např.: název a verze Vašeho webového prohlížeče, rozlišení obrazovky), údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií apod.;
 • Informace, které sami aktivně poskytnete (např.: vyplněním kontaktního formuláře).

Osobní údaje zpracováváme v rámci těchto konkrétních procesů:

Ukládání a používání cookies a jiných identifikátorů a údajů o chování na webu

Tyto webové stránky používají takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, které je možné uložit ve Vašem počítači, pokud navštívíte určité webové stránky. Cookies jsou určeny především k tomu, aby vám co nejvíce zpříjemnily uživatelskou zkušenost s našimi webovými stránkami. Například aby vám ulehčily navigaci na webových stránkách, umožnily Vám pokračovat v používání webových stránek na místě, kde je opustíte a/nebo ukládaly Vaše preference a nastavení, pokud webové stránky znovu navštívíte. Používání cookies nám neumožňuje nahlížet do údajů na Vašem počítači.

U většiny cookies na těchto webových stránkách se jedná o takzvané „session cookies“ (dočasné cookies). Ty se mažou automaticky, pokud naše webové stránky opět opustíte. Bez dočasných cookies by se při každém obnovení webových stránek, např. při načítání webových stránek s cílem dostat se na další stránku, ztratily veškeré údaje, takže bychom nebyli schopni uživatele znovu rozpoznat. Tudíž by například nebylo možné ani krátkodobě uložit jména, zprávu atd. Řečeno jinými slovy – pokud bychom nezpracovávali žádné cookies, nebylo by možné na našich webových stránkách využívat některé prvky. Naopak trvalé cookies zůstávají ve Vašem počítači tak dlouho, nežli je smažete nebo než vyprší doba jejich uložení. Takové trvalé cookies používáme zejména k tomu, abychom Vás opět identifikovali, pokud příště navštívíte naše webové stránky.

Pokud si to přejete, můžete v nastaveních prohlížeče ukládání jakýchkoliv cookies deaktivovat. Zohledněte přitom, že pro Vás celá řada funkcí našich webových stránek nebude dostupná, tudíž se uživatelský komfort výrazně sníží. Pokud se chcete dozvědět více, jak tyto kroky uskutečnit, použijte, prosím, funkci Nápověda ve Vašem prohlížeči.

Můžete deaktivovat ukládání cookies, omezit ho na určité webové stránky nebo prohlížeč nastavit tak, že Vás o cookies bude přímo informovat. Rovněž můžete kdykoliv cookies vymazat z pevného disku Vašeho počítače. V tomto případě je třeba počítat s omezeným zobrazováním stránek a omezeným naváděním uživatele.

Pro cookies obecně platí, že můžete ovlivnit jejich nastavení i v rámci konkrétních prohlížečů. Specifické informace pro největší prohlížeče jsou dostupné na těchto odkazech (případně na jiných stránkách v případě aktualizace informací):

 

Naše stránky využívají různé kategorie cookies, které jsou detailněji popsány v rámci cookies hlášky nebo v tomto Prohlášení. Mezi tyto kategorie patří:

a) Nezbytné cookies

Nezbytné cookies nám umožňují:

 • Poskytovat základní funkce webové stránky a jsou nezbytné pro řádné fungování webové stránky,
 • Plnit právní povinnosti ohledně ukládání cookies, zejména evidovat Vaše souhlasy na základě povinností správce dle GDPR.

Tyto cookies ukládáme a používáme bez Vašeho souhlasu s ohledem na § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 

b) Statistické cookies

Tyto cookies nám umožňují porozumět, jakým způsobem využívají naši uživatelé webové stránky, sledovat návštěvnost našich webových stránek a vytvářet statistiky a hodnotit efektivnost našich aktivit.

Webové stránky využívají nástroj Google Analytics. Google Analytics je trackingový nástroj společnosti Google sloužící k analýze pohybu uživatelů na webových stránkách. Google Analytics zde využívá cookies uložených ve Vašem počítači.

Na základě těchto informací a z našeho pověření zpracovává Google statistiky ohledně aktivit na webových stránkách a dalších službách souvisejících s užíváním internetu.

Pokud byste s tímto postupem společnosti Google nesouhlasili, můžete si s použitím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en stáhnout a nainstalovat příslušný prohlížečový plugin tak, že kliknete na „Deaktivace Google Analytics“. Tak trvale zamezíte tomu, aby Google trvale zpracovával údaje vztahující se k Vašemu chování na internetu.

Uložení a použití cookies pro výše uvedené cíle je založeno na Vašem souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.

Konkrétně se jedná o následující cookies:

Jméno: Google Analytics

Poskytovatel: Google LLC

Účel: Cookie umožňuje sbírat statistické údaje o využívání webových stránek (zejména pro webovou analytiku).

Další informace o zpracování: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Označení cookies: _ga,_gat,_gid

Doba: 1 rok

c) Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou využívány z naší strany i ze strany třetích osob (zejména provozovateli sociálních nebo reklamních sítí) k zobrazování cílené a personalizované reklamy. Z tohoto důvodu tyto třetí osoby sbírají údaje o uživatelích i na dalších webech.

Toto zpracování je založeno na Vašem souhlasu, na základě kterého ukládáme a využíváme Vaše osobní údaje, zejména cookies a údaje o Vašem chování na webu, za účelem zobrazování cílené a personalizované reklamy. Za tímto účelem jsou tyto údaje využívány i ze strany našich partnerů, kterými jsou zejména provozovatelé sociálních a reklamních sítí. Mezi tyto partnery patří:

 • Společnost Seznam.cz, IČO: 26168685;
 • Společnost Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko.

Údaje dále zpracovávají i naši zpracovatelé, kterými jsou zejména poskytovatelé marketingových služeb a poskytovatelé IT služeb.

Zpracování údajů probíhá primárně v rámci Evropského hospodářského prostoru. V případě, že dochází k předání údajů mimo toto území, tak toto předání je možné pouze v případě, že je s tímto příjemcem uzavřena dohoda obsahující standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.

Konkrétně se jedná o následující cookies:

Jméno: Facebook Pixel

Poskytovatel: Facebook Ireland Limited

Účel: Tyto cookies jsou využívány pro cílení a měření výkonnosti reklam.

Označení cookies: _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs 

Doba: Trvání návštěvy / 1 rok

Jméno: Sklik Remarketing

Poskytovatel: Seznam.cz

Účel: Tyto cookies jsou využívány pro cílení a přizpůsobení reklam pro uživatele. 

Další informace o zpracování: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr#data-ktera-jsou-potrebna

Host: sklik.cz

Označení cookies: sid

Doba: 30 dní

d) Externí média

Obsah z externích platforem (např. videa nebo sociální média) je automaticky blokován. Pokud odsouhlasíte uložení a použití těchto cookies, není potřebné získávat manuální souhlas s tímto obsahem. Tyto cookies tak usnadňují využití některých funkcionalit na našich webových stránkách.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.

Konkrétně se jedná o následující cookies:

Jméno: Google Maps

Poskytovatel: Google

Účel: Tyto cookies jsou využívány pro zpřistupnění obsahu z Google Maps.

Další informace o zpracování: https://policies.google.com/privacy

Stránka: .google.com

Označení cookies: NID

Doba: 6 měsíců

 

Jméno: YouTube

Poskytovatel: YouTube

Účel: Tyto cookies jsou využívány pro zpřistupnění obsahu z YouTube.

Další informace o zpracování: https://policies.google.com/privacy%20

Stránka: google.com

Označení cookies: NID

Doba: 6 měsíců

 

Zpracování údajů o uživatelích

V rámci Vaší návštěvy naší webové stránky zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to za účelem:

 • Poskytování, zkvalitňování a další rozvoj našich webových stránek, včetně zlepšování zkušenosti uživatelů stránek, kdy naším oprávněným zájmem je vylepšování poskytovaných služeb prostřednictvím webových stránek;
 • Vytváření statistik a sledování návštěvnosti a efektivnosti našich aktivit, kdy naším oprávněným zájmem je vylepšování poskytovaných služeb a kontrola výdajů souvisejících s propagací;
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany našich stránek a všech relevantních údajů, kdy naším oprávněným zájmem je bezproblémová funkčnost našich stránek a bezpečnost systémů a dat.

Za těmito účely využíváme i zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT služeb, provozovatele analytických nástrojů a poskytovatele marketingových služeb.

Zpracování údajů probíhá primárně v rámci Evropského hospodářského prostoru. V případě, že dochází k předání údajů mimo toto území, tak toto předání je možné pouze v případě, že je s tímto příjemcem uzavřena dohoda obsahující standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

Pro tyto účely využíváme osobní údaje po dobu maximálně 14 měsíců. S ohledem na právní důvod zpracování jste oprávněni proti tomuto zpracování uplatnit námitku postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.

 

Využití formulářů

Může se stát, že si před poskytnutím našich služeb od Vás vyžádáme osobní údaje umožňující rychlé a bezproblémové vyřízení Vaší záležitosti. Tyto údaje poskytnete vyplněním online formuláře. Bez vámi poskytnutých údajů nejsme schopni požadované služby poskytnout.

V rámci využití tohoto formuláře zpracováváme údaje o vašem chování na webu, identifikační a kontaktní údaje a informace, které sami aktivně poskytnete na základě našeho oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to za účelem vyřizování Vašich dotazů a podnětů, kdy naším oprávněným zájmem je řádné poskytování služeb a informací pro osoby kontaktující naší společnost.

Požadované služby je možné v některých oblastech poskytnout pouze ve spolupráci se subdodavateli, proto jim vámi poskytnuté údaje zašleme.

Pro tyto účely využíváme osobní údaje po dobu maximálně 3 roky od vyřízení dotazu. S ohledem na právní důvod zpracování jste oprávněni proti tomuto zpracování uplatnit námitku postupem uvedeným v části E tohoto Prohlášení.

Doba uložení

Vaše údaje neukládáme déle, nežli je to potřebné pro naplňování výše uvedených účelů. Vaše údaje pravidelně mažeme nebo anonymizujeme, pokud pro uvedené účely již nejsou relevantní. Specifické doby jsou uvedeny u konkrétních procesů zpracování.

Jaká práva mám jako subjekt údajů?

Vzhledem k tomu, že jste jako subjekt údajů přirozeně „pánem svých údajů“ a přenecháváte nám je pouze k užívání, máte následující rozsáhlá práva. Jedná se o právo na přístup k  osobním údajům, které se Vás týkají, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, o právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i o právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, jež můžete uplatnit u společnosti UNIBRICK s.r.o., jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny níže, coby správce Vašich osobních údajů. Právo na výmaz je omezeno pouze v rozsahu, ve kterém můžeme vymazání na základě zákonných lhůt pro uchování a/nebo k hájení našich nároků odmítnout. Pokud byste byli toho názoru, že zpracování Vašich údajů odporuje zákonným požadavkům na ochranu, údajů nebo že Vaše práva související s ochranou osobních údajů vyplývající z právních předpisů byla porušena jiným způsobem, můžete využít Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud chcete svůj souhlas s ukládáním a používáním identifikátorů (cookies) odvolat nebo změnit, použijte prosím následující odkaz: Odvolání souhlasu cookies, a na hlášce klikněte na „Podrobné nastavení“.

Kontakt

Pokud byste měli dotazy k problematice ochrany údajů společnosti UNIBRICK s. r. o., můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese:

UNIBRICK s. r. o.

Kozlovická 418

Nepomuk

335 01

T: +420 371 592 200

E: prodej@unibrick.cz